همکاری با ما

برای ساختن آرزو ها، برای تغییر دنیا نیاز نیست ،خیلی چیز ها باشیم

فقط باید باور داشته باشیم که می تونیم دنیای آدم ها رو عوض کنیم

شما هم اگر دوست دارین به کودکان انگیزه بدین تا بیماریشون رو شکست بدن

اگر دوست دارین با اشتراک گذاری روابط، توانایی ها و امکاناتتون تو زندگی انسان ها تاثیرگذار باشین می تونید با آرزوم همراه بشین.

اگه در زمینه ای که شما مهارت دارین یا رابطه ای برای برآورده شدن هر کدوم از  آرزوها

و یا هر مورد دیگه ای که تو گزینه های ما وجود نداره می تونید تو قسمت توضیحات بنویسیدش.

این افراد نیستن که رویا ها رو انتخاب می کنن

این رویاها هستن که افراد رو انتخاب می کنن

1 - تواناهایی شخصی شما

2 - ارتباط با افراد سرشناس

3 - ارتباط با سازمان ها یا اماکن

4 - حمایت های مادی

5 - سفر(امکان سکونت،حمل ونقل)