همراهان ما

 

 

 

www.ilia-corporation.com

ILIA Corporation is a boutique management consultancy firm, focused solely on helping local and international organisations operate in Iran. ILIA empowers clients through every stage of the market entry process, from in-depth Market Insights, through to comprehensive Implementation Solutions and ultimately support during the Execution Process. Operating in Iran for nearly a decade, serving Fortune 500 companies, SME and government institutions alike, we provide clients an experienced consulting teamand leverage an unrivalled network of local experts, to help you unlock the full potential of the Iranian market.                  

 

 

 

 

www.Orbital-group.ir

گروه تبليغاتي اوربیتال در حوزه خدمات و مشاوره تبليغات برند و بازاریابی و اجرای برنامه های این حوزه بر پایه دانش، تخصص و تجربه ی خود، تلاش می نماید تا با قرار گرفتن در کنار شرکت ها مسیر تثبیت و ارتقای جایگاه برندها در بازار های مرتبط را تسهیل نمايد.ما معتقدیم در دنیای مدرن و حرفه ای کسب و کار تجربیات مدیریتی، تحلیل خارجی از محیط کسب و کار، بکارگیری مهارت های بروز و توجه به جزئیات و اعمال آن در ابعاد مختلف یک کسب و کار می تواند رشد، بهره وری و تولید ثروت بیشتر در سازمان را در پی داشته باشد.